Få power bag dit lederskab ved at styrke din EQ...

At styrke din Emotionelle Intelligens (EQ) kan stille dig stærkere i svære relationelle situationer privat, professionelt eller som leder. Samspillet med hesten giver en unik mulighed for at udvikle og træne denne iboende intelligens, der vil gøre dig til en mere autentisk leder.

Styrk din EQ og bliv den leder,
alle ønsker at følge...

Med hesteassisteret coaching kan du som leder træne dine egenskaber som autentisk leder – og få instant feedback på, om du bruger din EQ optimalt.

Fordi heste er flok- og flugtdyr afhænger deres overlevelse af konstant at aflæse deres omgivelser. Yderligere føler de sig tryggest, når de bliver ledet på autentisk vis. Det afspejles i deres kropssprog med det samme. Derfor er hestene en oplagt sparringspartner, når du som leder ønsker at styrke din EQ og dermed dit autentiske lederskab.

Det kan lyder banalt, men ikke desto mindre sandt, at ansatte ikke ønsker at blive “styret”, men de trives godt med at blive “ledet”. Dette kan være en hårfin grænse at skelne mellem i praksis som leder, og men i hestenes verden er forskellen tydelig.

Arbejdet med hestene er en god metafor for en ledelsesstil, der bygger på relation, kommunikation, fællesskab og tillid.
Før du kan få hesten til at følge dig, må du vinde dens tillid. Ikke med ord, men ved at være autentisk i din ledelse gennem grounding og nonverbal kommunikation. Begge dele er elementer, der er indbegrebet af emotionel intelligent ledelse.

Hos Power Academy kan du træne disse egenskaber og få instant feedback fra hesten. Dit niveau af autenticitet viser sig ved, om den vil følge dig eller ej – Enten accepterer den DIG som den værdigste leder af jer to, eller også påtager den sig rollen selv.
Du får altså en unik mulighed for at blive spejlet i, hvilke virkemidler du baserer din ledelse på, og om de inviterer til tillid eller det modsatte.

 

Hvorfor er EQ vigtigt at træne?

Følgende færdigheder knytter sig til Emotionel Intelligens og vurderes af Economic World Forum som værende nogle af de mest nødvendige karaktertræk for ledere i fremtiden:

Ledere, der kender vejen, viser vejen!

Lederens EQ har ikke overraskende vist sig at have en direkte positiv påvirkning på medarbejdernes jobtilfredshed. Ledere med høj EQ er bedre til at anerkende, respektere og udvise empati og værdsættelse overfor de ansatte, derfor kan det påvirke bundlinjen positivt i hele virksomheden, hvis lederne aktivt øger deres EQ.

Vi tilbyder

Hesteassisterede Enneagram Workshops

Hesteassisterede
1:1 sessions

Hesteassisterede Workshops

Følg os

. . . Og hold dig opdateret omkring vores kommende workshops og få ugentlig inspiration.