power-logo-white

Kompetenceudvikling med hestekræfter

Kurser | Forløb | 1:1 sparring

Sæt hestekræfter
bag jeres kompetenceudvikling

Kurser & forløb for ledere

1:1 forløb & sessioner

Kurser & forløb for teams

Vægter I autenticitet, tillid og følgeskab højt, og ønsker I at manifestere disse værdier bedre i praksis?

Gaven i at bruge heste til at udvikle mennesker er, at de qua deres natur som flok- og flugtdyr konstant aflæser deres omgivelser for at sikre egen overlevelse. De føler sig tryggest, når de sanser autenticitet, respekt og tillid. Det afspejles i deres kropssprog med det samme og derfor er hestene en oplagt sparringspartner til at styrke sit indre (og ydre) lederskab ved at komme tættere på sit autentiske selv.
Et begreb, der er uhåndgribeligt og svært at definere, men som dybest set repræsenterer din inderste kerne, hvor tvivl, stress og utilstrækkelighed ikke dominerer. Når du lærer at navigere fra dette sted i dig, vil
svære beslutninger, gennemslagskraft, grænsesætning og stresspåvirkninger blive nemmere at tackle.

Udfra overbevisningen om at en sund virksomhed skabes indefra og ud, har vi individet i fokus, uanset om vi arbejder med ledere, ansatte eller private.
Vi tager udgangspunkt i den udfordring eller udvikling, I står overfor, og arbejder oplevelsesorienteret med det, der opstår her og nu
i mødet med hesten. Det giver en powerfuld mulighed for at mærke, hvad der rører sig under overfladen, og hvad der står i vejen for at navigere fra sin indre ro, styrke og autenticitet i det daglige – det være sig både på job og privat.

Nysgerrig?
Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde jer...

Hvad har tidligere deltagere lært?

Hvor får man trygheden fra til at gå alene ind i en fold til en ukendt hest? Hvis man nu er lidt bange? Hvorfor overhovedet gøre det? Christina og Claudia viste mig tillid, som skabte min ro, og mod til at samarbejde med hesten. For det var i det samarbejde jeg lærte at være HELT tilstede. Og konsekvensen af ikke at være det. Hvordan blev jeg tydelig i min kommunikation, hvem bar skylden for svigt i samarbejdet, hvor kunne jeg finde løsninger, og hvordan arbejde med dem? De afgørende følelser og spørgsmål arbejdede jeg med. OG fandt svaret på mit indledende spørgsmål: Hvorfor overhovedet gør det? Fordi hestens adfærd hjalp mig til at fokusere på og forstå min adfærd. På godt og ondt. Og det var det hele værd. Tak for oplevelsen!

Kim Høgh, Bestyrelsesformand

Tak for en interessant og anderledes workshop. Lige den slags nicheworkshop, jeg har manglet. Fantastisk at blive spejlet i og få respons fra Calle (hesten) - stor øjenåbner for mig. På trods af mange års coaching fik jeg nyt syn og perspektiv på et længerevarende issue.

Camilla Guldmann, 35 år, Teamleder

Hvor får man trygheden fra til at gå alene ind i en fold til en ukendt hest? Hvis man nu er lidt bange? Hvorfor overhovedet gøre det? Christina og Claudia viste mig tillid, som skabte min ro, og mod til at samarbejde med hesten. For det var i det samarbejde jeg lærte at være HELT tilstede. Og konsekvensen af ikke at være det. Hvordan blev jeg tydelig i min kommunikation, hvem bar skylden for svigt i samarbejdet, hvor kunne jeg finde løsninger, og hvordan arbejde med dem? De afgørende følelser og spørgsmål arbejdede jeg med. OG fandt svaret på mit indledende spørgsmål: Hvorfor overhovedet gør det? Fordi hestens adfærd hjalp mig til at fokusere på og forstå min adfærd. På godt og ondt. Og det var det hele værd. Tak for oplevelsen!

Kim Høgh, Bestyrelsesformand

personligt lederskab

Vi udvikler mennesker med
instant feedback fra hesten

597

For ledere & medarbejdere

Hvor går
grænsen?

Træn din evne til at mærke egne og andres grænser

At kende sine grænser og være god til at sige til og fra er en vigtig social kompetence, men langt fra noget alle har lært.

Resultatet af overskredne grænser kan koste virksomheden og dens medarbejdere dyrt i form af dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress, #metoo sager mv.

På dette kursus får I oplevelsesbaserede redskaber til at gøre tillidsbaseret, autentisk og tydelig grænsesætning til en del af jeres virksomhedskultur.

enneagramkursus hest

Enneagram coaching

Hvem er du, når ikke du er din type?

Styrk selvindsigt og sammenhold i teamet

Workshoppen vil hjælpe jer til at løsne op for de fastlåste mønstre og konflikter, I måtte møde i hverdagen ved at øge jeres nærvær og dermed styrke jeres indbyrdes relationer.

I mødet med hesten vil denne fastlåste adfærd ofte blive fremprovokeret, fordi man befinder sig på kanten af sin comfort zone. Og det giver mulighed for at arbejde med lige præcis dét tema, mens det er aktivt – ikke før eller efter, som i et normalt terapeutisk eller coachbaseret forløb.
Derved får man mulighed for at arbejde med det, der spænder ben, på en helt ny måde.

hestekursus nordsjælland

1:1 sessions & forløb

lederudvikling med hestekræfter

Test og træn dit autentiske lederskab

Dit lederskab sættes positivt på prøve, når du står overfor ½ ton hestekræfter, hvor eneste spørgsmål er: “Er det dig eller mig, der er lederen her?”

At tage lederskab i denne situation fordrer, at du forbinder dig til dit dybeste lederinstinkt. For at indbyde hesten til følgeskab, må du vinde dens tillid og respekt.Når du er groundet kan du navigere fra dette sted i dig, og dit lederskab vil blive autentisk.

Du vil mærke kropsligt, hvordan du gennem indre ro kan udstråle uanstrengt styrke, som i en forandringspræget tid kan blive din genvej til finde løsninger på dine ledelsesmæssige udfordringer.

Hvem er Power Academy?

Hos Power Academy tilbyder vi workshops, forløb og 1:1 sessioner til virksomheder, der har fokus på, at gode resultater affødes af god ledelse og medarbejdertrivsel.

Christina Borreby

Cand. Negot. i Kommunikation & Marketing og Cert. ID Psykoterapeut

Claudia Rønne

Markedsføringsøkonom og Cert. ID Psykoterapeut

Få inspiration...

. . . Til din personlige udvikling og hold dig opdateret omkring vores kommende workshops og tilbud